DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtemissies in de glastuinbouw

Publicatie

De DCMR heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een studie uitgevoerd naar NOx emissies van de glastuinbouw in en ten noorden van het Rijnmondgebied. De studie toont aan dat NOx (en met name directe NO2) emissies op dit moment worden onderschat in het nationale en regionale emissiebeeld en een belangrijke impact hebben op de NO2 concentraties in en om glastuinbouwgebieden.

Download luchtemissies_in_de_glastuinbouw.pdf2.05 MB