DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtkwaliteit, temperatuur en klimaatverandering in het Rijnmondgebied

Publicatie

Dit rapport bevat een beknopt literatuuronderzoek naar de interactie tussen (stedelijke) luchtverontreiniging, temperatuur en klimaat, en geeft antwoord op de vraag of er bij het opstellen van de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie, in het bijzonder voor het thema stadsklimaat, rekening gehouden moet worden met de effecten van klimaatverandering op de mate van luchtverontreiniging in en om de stad.

Download literatuurstudie-luchtkwaliteit-temperatuur-en-klimaat.pdf2.37 MB