DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Milieumeldingen in Rijnmond: de gegevens over 2014

Publicatie

De meldkamer van de DCMR behandelt milieuklachten en bedrijfsmeldingen voor alle Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) in Zuid-Holland. Dit rapport gaat over klachten en bedrijfsmeldingen die in 2014 zijn ontvangen van bewoners en bedrijven van het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee.
Download milieumeldingenrapport-in-de-rijnmond-2014.pdf1.27 MB