DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Publicatie

Uit onderzoek vorig jaar bleek dat de milieu hygiënische kwaliteit van de toegepaste thermisch gereinigde grond afweek van de verwachting op basis van de productcertificaten. Daarom meldden we eerder dat we voorlopig geen meldingen accepteren van thermisch gereinigde grond. Via de onderzoeksrichtlijn die we opstelden, is het voor aanbieders van deze grondsoort weer mogelijk om een melding in te dienen. Om TGG toe te passen dienen deze extra stappen van de onderzoeksrichtlijn gevolgd te zijn.

Download Onderzoeksrichtlijn-thermisch-gereinigde-grond-zorgplicht.pdf121.48 KB