DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht emissies emjv-bedrijven Zuid-Holland (excl.Rijnmond)

Publicatie

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een overzicht opgesteld van de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen door bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen. Het gaat hierbij om bedrijven die niet in het Rijnmondgebied gelegen zijn. Het overzicht is bedoeld om het verloop van de emissies bij de verschillende bedrijven te volgen. Met dit overzicht kan ook bezien worden hoe de emissies van de verschillende stoffen in Zuid-Holland als geheel verlopen. Uit de overzichten op de website van de Emissieregistratie blijkt dat er ook bedrijven zijn die niet onder het bevoegd gezag van de provincie vallen, maar die wel een soms forse emissie hebben. Voor de volledigheid is aan het eind van dit rapport een tabel opgenomen waarin deze emissies opgesomd staan.

Download overzicht_emissies_e-mjv_bedrijven_zuid-holland_excl__rijnmond-2002-2015.pdf657.4 KB