DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

Op 2 juli 2018 is het rapport Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied gepubliceerd. Bij dit rapport was een tabel bijgevoegd met daarin de namen en scores van de onderzochte bedrijven. Eén van de onderzochte bedrijven is toen niet genoemd in de tabel omdat het bedrijf bezwaar had gemaakt tegen publicatie. Op 2 oktober 2018 verklaarden Gedeputeerde Staten dat bezwaar ongegrond. In onderstaande bijlage is de tabel met alle namen van de onderzochte bedrijven opgenomen en opnieuw het rapport bijgevoegd.

Download Quick Scans veiligheidscultuur 19 bedrijven rapport definitief.pdf779.32 KB