DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Publicatie

De veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsprestatie van bedrijven. In 2012 heeft TNO daarom en naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Odfjell, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur bij veertien bedrijven in het Rijnmondgebied.  Het betrof  bedrijven uit de branches raffinaderijen, (petro) chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. In 2018 is het onderzoek, in opdracht van de provincie, herhaald bij  dezelfde veertien bedrijven en bij vijf andere bedrijven in dezelfde branches. De resultaten vindt u in onderstaande stukken. Eén onderzocht bedrijf wordt op dit moment in het rapport niet vernoemd omdat het bedrijf bezwaar heeft gemaakt bij de rechter tegen de publicatie.

Download 2018-07-02 Lid GS-brief van de gedeputeerden Janssen en Vermeulen Herhal.._.pdf1.67 MB