DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland

Publicatie

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Bij alle 116 bedrijven is in 2017 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen, BRZO, uitgevoerd door de DCMR. ln bijgaande rapportage staan de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspecties. De resultaten zijn vergeleken met 2014, 2015 en 2016.

Het percentage bedrijven zonder overtredingen is gestegen van 32% in 2016 naar 47% in 2017. Het percentage bedrijven met geen of alleen overtredingen in de lichtste categorie 3 is daarmee gestegen van 76 % in 2016 naar 84 % in 2017. Bij geen van de bedrijven is in 2017 een overtreding in categorie 1 (onmiddellijke dreiging) vastgesteld. Elke geconstateerde overtreding krijgt, conform de Landelijke Handhavingstrategie Brzo, een bij de zwaarte van de overtreding passende interventie.

Download Brief van Gedeputeerde Janssen Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland.pdf1.38 MB