DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapportage Brzo inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland

Publicatie

In de Nota VTH 2018-2021 van provincie Zuid-Holland is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een rapportage publiceren over het toezicht op en de naleving door de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) binnen Zuid-Holland. De rapportage geeft u specifiek inzicht in dit toezicht, de naleving en de handhaving bij de Brzo-bedrijven waarvoor de provincie Zuid-Holland Wabo bevoegd gezag is.

Namens Gedeputeerde Staten controleert de DCMR samen met de andere Brzo-toezichthouders of de bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving.

U vindt deze rapportage hieronder.

Deze provinciale rapportage is in aanvulling op het jaarlijkse overzicht van het landelijke samenwerkingsverband BRZO+ van de resultaten van het toezicht en de handhaving bij alle Brzo-bedrijven in Nederland. Deze landelijke ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019’ is op 1 juli 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de jaarlijkse Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2019.

Download Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Rapportage Brzo-inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland.pdf812.27 KB