DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Reader luchtkwaliteit en gezondheid

Publicatie

Deze reader beoogt een tussenstand te geven van de kennis over luchtkwaliteit en gezondheid. De reader concentreert zich op roet, of preciezer EC-Elementary Carbon. In Nederland bestaat een redelijke mate van consensus dat roet een zeer bruikbare indicator is voor één van de meer gezondheidsrelevante fracties van luchtvervuiling is.

Download reader-luchtkwaliteit-en-gezondheid.pdf4.94 MB