DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Register Monitoring en Omgevingsinformatie

Publicatie

In het MOI-register (Monitoring & Omgevingsinformatie) vindt u informatie over de staat van de leefomgeving en de factoren die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van indicatoren. Een indicator van bijvoorbeeld lucht is de fijnstofconcentraties in het gebied.

Alle indicatoren in het register zijn toegespitst op de Rijnmondregio. Wanneer indicatoren ook op het niveau van individuele gemeenten beschikbaar zijn, staat dat in het register vermeld. De trendgrafieken en kaarten krijgen regelmatig een update.

Download MOI register jan 2021.pdf14.79 MB