DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Resultaten 2011 van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Publicatie

Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de DCMR in 2011 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. Aan de orde komen: het bedrijvenpakket van de DCMR, de resultaten, de ervaringen met nieuwe regelgeving en een aantal bestuurlijk belangrijke onderwerpen en dossiers.
Download resultaten-2011-van-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving.pdf1.19 MB