DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Resultaten enquête deelnemers burgermeetproject

Publicatie

In 2019 doen ruim 200 mensen uit de regio mee aan het burgermeetnet. Zij meten een jaar lang stikstofdioxide in hun buurt. We hielden een enquête om te achterhalen waarom zij meedoen aan dit project. De resultaten onder de link.

Download Resultaten enquete burgermetingen.pdf115.13 KB