DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte

Publicatie

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie gelegen op de Maasvlakte, dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR.
Met een innovatieve meettechniek en een bewonerspanel zijn in het project geluidmeetnet Maasvlakte de geluidbronnen in kaart gebracht. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de  industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Download 20180110 Geluidmeetnet_Maasvlakte__resultaten_van_de_analyses.pdf24.45 MB