DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Resultaten milieu onderzoek RIVM naar rubbergranulaat van 3 juli 2018

Publicatie

Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd rond 10 kunstgrasvelden van voetbalclubs in
Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Bij het
onderzoek heeft het RIVM samengewerkt met de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA; het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland).