DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Richtlijn Kleinschalig Grondverzet

Publicatie

Richtlijn voor de uitvoering van kleinschalig grondverzet in bodemverontreinigingen zonder het doorlopen van een procedure Wet bodembescherming. De richtlijn geldt voor het werkgebied van de DCMR met uitzondering van de gemeente Schiedam.

Download Richtlijn Kleinschalig Grondverzet.pdf109.68 KB