DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

Publicatie

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 16 januari 2017 een brief gestuurd naar alle bodemintermediairs, waarin wordt aangekondigd dat strenger gaat worden gecontroleerd op het bemonsteren en analyseren van puinhoudende grond op asbest.

Asbestanalyses zijn altijd noodzakelijk als asbestresten op of in de bodem worden aangetroffen tijdens de terreininspectie in het kader van het vooronderzoek en/of het veldwerk in het kader van verkennend (of nader) onderzoek. In lijn met het standpunt van de ILT vormt een spoor aan puinresten al aanleiding tot bemonstering en analyse van de bodem op asbest.

Als een locatie asbestverdacht moet worden geacht, moet bij het uitvoeren van een asbest-onderzoek strikt de werkwijze worden gevolgd, zoals beschreven in de NEN-5707.

Geadviseerd wordt de volgende overgangsregeling aan te houden:

  •  Alle al lopende bodemonderzoeken worden nog “soepel” beoordeeld, mits de noodzaak voor asbestonderzoek niet in een enkele regel wordt “weggeredeneerd” en de bodembemonstering vóór 1 januari 2018 heeft plaatsgevonden.
  • Voor alle (lopende) bodemonderzoeken, waarbij de bodembemonstering op 1 januari 2018 of later heeft plaatsgevonden, wordt strikt de beleidslijn van ILT aangehouden bij de beoordeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Anton Roeloffzen, telefoon 010 246 8185 of e-mail anton.roeloffzen@dcmr.nl.

Download Handreiking asbestonderzoek in grond 7 november 2017.pdf69.43 KB