DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rotterdam heeft de Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer vastgesteld.

Publicatie

Het college van Burgemeester en Wethouders Rotterdam heeft de Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer vastgesteld.
Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking op 5 augustus 2020. Het besluit wordt aangehaald als Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer.
Na vaststelling van de Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer zal de stofgroep PFAS onderdeel uitmaken van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Rotterdam.

Download 2020-157 Aanvulling voor PFAS op de Nota Actief Bodem- en baggerbeheer.pdf746.25 KB