DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toetsingskader actuele gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging

Publicatie

Voor het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de GGD een toetsingskader opgesteld voor de beoordeling van situaties met een ernstige bodemverontreiniging. Het toetsingskader geeft per stof een ‘gezondheidskundige risicowaarde’ en vervangt de term ‘vrijstellingsgehalte’ die in het oude toetsingskader van augustus 2010 werd gebruikt. De gezondheidskundige risicowaarden zijn van toepassing bij bodemverontreinigingen in bestaande situaties (dus niet bij herinrichting), waarbij sprake is van het gebruik ‘wonen met tuin’. Bij ander gebruik van de bodem, zoals bij grote moestuinen (veel gewasconsumptie uit eigen tuin), of bij nieuwe situaties (herinrichting) zijn de standaard risicowaarden niet van toepassing.

Download Toetsingskader bodem 2020 - versie 20 februari 2020_Geredigeerd.pdf423.82 KB