DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Trendonderzoek luchtkwaliteit Hoek van Holland

Publicatie

De resultaten van een onderzoek door GGD Rotterdam en DCMR naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en Hoek van Holland. Er is geen direct verband vastgesteld tussen het aantal meldingen over stofoverlast en de gemeten concentraties verontreinigende stoffen in de lucht in de afgelopen 20 jaar.

Download v7 - Trend_luchtkwaliteit_in_Hoek_van_Holland.pdf4.62 MB