DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022

Publicatie

Hoe geeft DCMR vorm aan haar kerntaak vergunningverlening, toezicht en handhaving? Wat zijn onze speerpunten de komende jaren? Dit Uitvoeringsbeleidsplan maakt inzichtelijk wat de uitgangspunten, hoofdlijnen en prioriteiten zijn voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van 2019 tot 2022. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit, (Bbk) vormen hiervoor de basis. De komende jaren leggen we een accent op innovatie en focussen we op het effect van ons werk.

 

Download Uitvoeringsbeleidsplan-vergunningverlening-toezicht-handhaving-dcmr-2019-2022.pdf1.31 MB