DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ultra fijnstof ter gelegenheid van het nieuwe jaar?

Publicatie

Elk jaar met oud en nieuw wordt er door het afsteken van vuurwerk een flinke hoeveelheid fijn stof geproduceerd die tot een piek van de PM10-concentraties leidt in het eerste uur van het nieuwe jaar. Sinds een paar jaar neemt de aandacht voor ultrafijnstof toe en wordt dit mondjesmaat gemeten in Nederland. Dat biedt de mogelijkheid om te kijken of vuurwerk nu vooral verantwoordelijk voor het ‘gewone’ fijn stof of dat daarbij ook zeer kleine deeltjes ontstaan. Ultrafijnstof (ook wel ultrafine particles – UFP) wordt in Nederland vooral in projecten gemeten en niet als onderdeel van reguliere meetnetten. Zo worden door GGD Amsterdam, ECN en het RIVM momenteel metingen rond Schiphol gedaan naar de invloed van vliegvelden op ultrafijnstof. ECN meet ook onder andere bij het Aireas project in Eindhoven, provincie Limburg heeft ultrafijnstof gemeten als onderdeel van het PMLab project en TNO doet af en toe onderzoek naar UFP. Sinds vorig jaar wordt door DCMR in het Rijnmondgebied in korte campagnes ultrafijnstof gemeten (bij het vliegveld, de industrie, het verkeer en in de stadsachtergrond).

Download DCMR_Ultra fine particles_oud en nieuw_2018.pdf1.99 MB