DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verordening bodemsanering Rotterdam 2009

Publicatie

Regels over de uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering, het vaststellen van de ernst van een geval van bodemverontreiniging, de noodzaak van spoedige sanering, het instemmen met een saneringsplan, het instemmen met een evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering en het beoordelen van nazorgplannen van de binnen Rotterdam gelegen gevallen van bodemverontreiniging.

Download verordening-bodemsanering-rotterdam-2009.pdf249.66 KB