DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Wegwijzer Wabo-vergunningen

Publicatie

Wegwijzer Wabo-vergunningen
Deze wegwijzer beschrijft wie er achter het loket samenwerken en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-vergunningenproces.

De wegwijzer Wabo-vergunningen is bedoeld als globale, informatieve hulp voor bedrijven en overheden in het Rotterdamse havengebied bij het vinden van hun weg in het uitgebreide Wabo-vergunningsproces. U vindt antwoord op de vragen: hoe werkt het? wie moet wat doen? en hoelang duurt het? Heeft u een uitgebreide Wabo-vergunning nodig? Zie dan onze vernieuwde folder!

Milieuneutrale verandering
Wilt u een verandering aan een bestaande inrichting doorvoeren, waarvoor geen MER nodig is en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend en die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu? Dan vindt u in het Formulier Milieuneutrale Verandering een aanvulling op de vragen die in het Omgevingsloket Online (OLO) worden gesteld. Het helpt u bij het completeren van de gegevens om te komen tot een goede aanvraag.

 

Download Wegwijzer-wabo-vergunningen-editie-2018.pdf1.71 MB