DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zienswijze op het concept Nationale Omgevingsvisie

Publicatie

De Rijksoverheid werkt aan de Nationale Omgevingsvisie. Daarin worden voor de langere termijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van onze omgeving. In onze zienswijze vragen wij - mede namens een aantal regiogemeenten waar wij voor werken - aandacht voor een vijftal thema’s.

Download Zienswijze-milieueffectrapportage-concept-nationale-omgevingsvisie.pdf176.47 KB