Handhaven geluidsregels DCMR
Thema

Geluid

Geluid is overal om ons heen. Als geluid als lawaai wordt ervaren, spreken we van geluidhinder. DCMR gaat over ongewenst omgevingsgeluid. Als de bron van dat geluid een bedrijf is, dan controleert DCMR of de regels worden nageleefd. Ook bij andere bronnen hebben we een rol. Meer informatie daarover treft u op de betreffende pagina’s.