vlieg op brood
Icon/Themas 50px/Ongedierte
Thema

Ongedierte

Heeft u structureel last van ongedierte in of rond uw huis, zoals ratten of vliegen waarbij de oorzaak waarschijnlijk een bedrijf is bij u in de buurt? Neem dan contact op met DCMR. Wanneer u last heeft van ongedierte in de openbare ruimte geef dit dan door aan uw gemeente.

Voor inwoners

Structurele overlast van een bedrijf?

Heeft u structurele overlast van ongedierte en wordt dit (vermoedelijk) veroorzaakt door een bedrijf, dan kunt u dat melden bij onze meldkamer. Hier houdt DCMR toezicht op. Vraag ook of buurtbewoners te maken hebben met de overlast en laat hen eveneens melden bij DCMR. Dit helpt bij het aanspreken van het bedrijf op de overlast.

Regels

Eerste stap voor DCMR is bepalen of er sprake is van structurele overlast. Meldingen van meerdere inwoners kunnen hier aan bijdragen.

Als een bedrijf structurele overlast van ongedierte veroorzaakt, kunnen wij dat niet zomaar oplossen. Voor plaagdieren zijn er namelijk niet altijd regels. Zonder regels kunnen we een bedrijf niet verplichten om de overlast te stoppen.

Andere wegen

Wij zoeken dan naar andere wegen om de overlast in te perken. Zo stimuleren we een bedrijf tot goed nabuurschap. Of gaan ons best doen om er wel regels voor te maken. Bijvoorbeeld door de vergunning aan te passen. Hierbij moet dan door onderzoek wel zijn vastgesteld wie de veroorzaker is en dat er inderdaad sprake is van overlast. Deze onderzoeken vergen veel tijd. Maar dan kunnen we het bedrijf wel verplichten er iets aan te doen. Dit kan in de vorm van een handhavingsbeschikking, een boete. 
 

Voor bedrijven

Heeft u last van ongedierte en wilt u weten wat u hier tegen kunt doen? Welke regelgeving er van toepassing is? Informatie is te vinden op de volgende pagina's