DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stage: Onderzoek IBC-omstandigheden toepassing AEC bodemassen

Vacaturenummer:341539295
Afdeling:Inspectie Reststoffen Bodem en Asbest
Startdatum:15 november 2019
Sluitingsdatum:31 december 2019

De DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn, het Rijnmondgebied. Wij zoeken vastberaden naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijven die hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die hier leefbaar en veilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden. Daarom zoekt de DCMR betrokken specialisten die hun kennis en vaardigheden realistisch willen inzetten en willen groeien tussen professionals.

Het Toezichtslab, onderdeel van de Afdeling Inspectie en Handhaving van DCMR Milieudienst Rijnmond, biedt de mogelijkheid om van februari 2020 t/m juni 2020 3 dagen in de week stage te lopen.

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doet de DCMR door het opleggen en controleren van milieu- en veiligheidsregels, maken van vergunningen, monitoren van de milieukwaliteit, adviseren over milieu en veiligheid en optreden bij overlast en incidenten. 

Bureau Inspectie Reststoffen, Bodem en Asbest

Het bureau Inspectie Reststoffen Bodem en Asbest werkt aan het bevorderen van de naleving van de milieuwetgeving. Wij dragen hier onder andere aan bij door toezicht uit te voeren bij saneringen en de grotere opslag- en verwerkingslocaties van grond- en afvalstoffen. Het toezicht wordt uitgevoerd door gespecialiseerde inspecteurs, die niet alleen toezien door het uitvoeren van locatiecontroles, maar ook door het geven van voorlichten, het uitvoeren van diepgravende administratieve onderzoeken en andere innovatieve toezichtsinstrumenten zoals het inzetten van drones.

Opdracht

In het verleden zijn op diverse plekken AEC bodemassen toegepast in en op de bodem, zo ook binnen het Rijnmondgebied. Om deze afvalstoffen milieuhygiënisch toe te kunnen passen, dient deze toepassing plaats te vinden onder IBC-omstandigheden (isoleren, beheersen en controleren). In een recent onderzoek zijn deze locaties binnen het Rijnmondgebied verder in kaart gebracht. Om een uitspraak te kunnen doen over de mate van isoleren, beheersen en controleren is verder onderzoek nodig. Op die manier kan aan het einde van dit onderzoek een uitspraak worden gedaan over de milieu hygiënische gevolgen van de eerdere toepassingen.
Daarom zoeken wij een stagair(e) die met de volgende onderzoeksopdracht aan de slag gaat:

  1. Breng van de inmiddels in kaart gebrachte gebieden de mate van isoleren, beheersen en controleren in beeld;
  2. Breng de milieugevolgen van de toepassingen in beeld;
  3. Prioriteer de toepassingslocaties aan de hand van de impact op de omgeving en;
  4. Maak een plan van aanpak hoe deze locaties binnen de wettelijke kaders verder aangepakt kunnen worden.

Tijdens de stageperiode is er voldoende ruimte om het werkveld van inspecteur verder te leren kennen door mee te lopen met inspecties.

Functie-eisen

De voorkeur gaat uit naar een student(e) op HBO niveau. Wij zoeken een student(e) die in staat is zelfstandig te werken, breed kan kijken en diepgravend te werk kan gaan. De student(e) heeft affiniteit met het milieu/de leefomgeving. Affiniteit met bodem is een pré.

Praktische informatie

De duur van de stage is meerdere weken, waarbij de werkdagen flexibel zijn. Tijdens de stage word je begeleid door een van de inspecteur van het bureau Inspectie Reststoffen, Bodem en Asbest. Je wordt aangesteld op basis van een stagecontract en krijgt een stagevergoeding. Bij je aanstelling vragen we je een verklaring omtrent gedrag te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Voor meer informatie over de stageopdracht, kun je bellen of Whatsappen met Cindy van Thiel, Sr inspecteur bodem (06-21167018)

Heb je meer informatie nodig over de procedure? Bel of Whatsapp dan met Daniëlle Blom, Corporate Recruiter, 06-31662215 of mail naar recruitment@dcmr.nl 

Solliciteren kun je via onderstaande knop. We kijken uit naar je reactie!
 
Let op: de genoemde sluitingsdatum is geen daadwerkelijke sluitingsdatum. We streven ernaar je zo spoedig mogelijk een terugkoppeling te geven.

 

Solliciteer direct online