DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Arbeidsvoorwaarden

De DCMR biedt een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.

Salaris

Het salaris is afhankelijk van de functie, je opleiding en je ervaring. Bij iedere vacature is het maximum bruto maandsalaris vermeld. De CAP (rechtpositieregeling van de provincies) is van toepassing. In lijn met deze regeling ontvang je een Individueel Keuzebudget van tenminste 20% naast het maandsalaris. (http://www.ipo.nl/overige-beleidsvelden/werkgeverszaken/individueel-keuzebudget)

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Op jouw verzoek neemt het ABP in principe alle pensioenaanspraken die je elders hebt opgebouwd over.

Verlofregelingen en variabele werktijden

De DCMR heeft een 36-urige werkweek (minder is natuurlijk ook mogelijk). Bij een werkweek van 36 uur heb je per jaar 144 verlofuren. Daarnaast hanteert de DCMR een ADV-regeling (roostervrije tijd). Je werkt dan 40 uur per week en hebt dan naast de 144 verlofuren nog eens 25 dagen. Via het individueel keuzebudget kun je nog extra verlofuren kopen. Wij hebben variabele werktijden, waardoor je flexibel kunt zijn in je begin- en eindtijden. Tevens kent de DCMR regelingen voor studieverlof, buitengewoon verlof, zorgverlof en calamiteitenverlof.

Openbaar vervoer en fiets

De DCMR stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Het openbaar vervoer wordt dan ook tot 40 tariefeenheden NS volledig vergoed. Voor het fietsgebruik geldt een maandelijkse kilometervergoeding. Een combinatie van openbaar vervoer en fietsgebruik is ook mogelijk. Kun je met iemand carpoolen, dan is dat ook een mogelijkheid. Hiervoor geldt een kilometervergoeding en je hebt geen probleem bij het vinden van een parkeerplaats: deze is gereserveerd!

Loopbaan

De DCMR biedt je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen via het volgen van opleidingen en cursussen. Je krijgt de mogelijkheid inhoudelijk verder te groeien, maar de DCMR hecht ook waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden. Afhankelijk van de relatie met je huidige of toekomstige functie, kan de DCMR de studiekosten gedeeltelijk of volledig voor zijn rekening nemen.