Einde bedrijf
Voor bedrijven

Einde bedrijf

Einde van uw bedrijf? Waar moet u rekening mee houden?
Als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten, kan het zijn dat u een eindsituatiebodemonderzoek moet laten uitvoeren. Dit geldt alleen als u uw activiteiten definitief stopt en niet wanneer u de activiteiten tijdelijk stillegt. Ook geldt deze verplichting alleen als er binnen uw bedrijf bodembedreigende activiteiten werden verricht.

Wat moet u doen?

Bij volledige beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten moet u binnen zes maanden na beëindiging een eindsituatiebodemonderzoek laten doen. Dit geldt echter alleen als er binnen uw bedrijf bodembedreigende activiteiten werden verricht. Met bodembedreigende activiteiten bedoelen we activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

Let op: 

Het uitvoeren en rapporteren van bodemonderzoek moet gebeuren door een erkend bedrijf. Meer informatie? Klik hier .

Vind meer informatie over het thema Bodem