Inspectie DCMR op locatie
Voor bedrijven

Inspectie

Staat er een toezichthouder van DCMR voor de deur van uw bedrijf voor een milieucontrole? Aan de hand van onderstaande vragenlijst leggen we in grote lijnen uit hoe een controle verloopt.

Voor de controle

 
Waarom controleert DCMR bedrijven?

Het is wettelijk geregeld dat DCMR in opdracht van de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Zeeland en Zuid-Holland controleert of bedrijven zich houden aan de milieuregels. We hebben in kaart gebracht in welke branches de grootste milieu- en veiligheidsrisico’s spelen. Bij de bedrijven met de grootste risico’s komen we vaker langs dan bij bedrijven met minder grote risico’s. Daarnaast onderzoeken we ook overlast, bijvoorbeeld als er klachten van omwonenden over uw bedrijf zijn binnengekomen. We komen ook langs als u een nieuw bedrijf gaat starten of als u binnen uw bestaande bedrijf andere werkzaamheden gaat uitvoeren.

Hoe herken je een toezichthouder van DCMR?

Een toezichthouder van DCMR heeft altijd een legitimatie bij zich en laat deze ook altijd aan het begin van een controle zien. Zie hieronder hoe de legitimatie van de toezichthouder eruit ziet.

Legitimatie toezichthouder DCMR

Waarom komt de toezichthouder vaak onaangekondigd langs?

Tijdens een controle willen we graag zien hoe de dagelijkse gang van zaken verloopt in uw bedrijf. Daarom laten we niet altijd weten wanneer we langs komen. Als we bepaalde onderdelen van het bedrijf willen zien en het is nodig dat u dit van te voren weet, kunnen we besluiten om wel een afspraak voor de controle te maken.

Wat mag een toezichthouder van DCMR?

Bij wet is geregeld dat een toezichthouder van de DCMR altijd naar binnen mag bij uw bedrijf en ook alle ruimtes in mag. Uiteraard houdt een toezichthouder zich aan de veiligheidsregels die in uw bedrijf gelden. Bekijk het informatieblad 'Bevoegdheden van de Toezichthouder'. 

Tijdens de controle
 

Waar let de toezichthouder van DCMR op?

We maken een ronde door het bedrijf en controleren of u zich aan de milieuregels houdt. Soms vragen we bepaalde documenten op. Dit kunnen bijvoorbeeld certificaten of onderhoudscontracten zijn.

Wordt elk bedrijf op dezelfde manier gecontroleerd?

Ja en nee. Elk bedrijf moet aan de milieuregels voldoen. Maar de regels die voor een bakkerij gelden verschillen van de regels die gelden voor een tankstation. Bij sommige bedrijven is een administratieve controle onderdeel van het bezoek en bij andere misschien niet. Ook de frequentie van een controle kan verschillen. Bij bedrijven met grote risico’s komen we vaker langs.  Lees meer over een controle bij een Brzo bedrijf en vind meer informatie over een controle bij andere vergunningsplichtige bedrijven.

Wat moet je als ondernemer doen tijdens een controle?

Vaak komen we onaangekondigd langs. We beseffen ons dat het niet altijd uitkomt, maar toch moeten wij de controle uitvoeren. Om het bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen leggen we aan het begin van het bezoek uit wat we graag willen zien en welke documenten we eventueel nodig hebben. U helpt ons door iemand aan te wijzen die ons door het pand kan meenemen en de nodige documenten laat zien.

Na de controle
 

Wat gebeurt er als er een overtreding tijdens de controle wordt gevonden?

Als we een overtreding van milieuregels zien, bespreken we dat meteen met u. Soms kunt u de overtreding meteen herstellen. Maar niet altijd.
Na de controle sturen wij u een Digitaal inspectieresultaat toe (DIR). Hierin staat al kort omschreven wat we gezien hebben. U krijgt ook een brief met wat we hebben aangetroffen en hoe u de overtreding ongedaan kunt maken. In de brief staat duidelijk binnen welke termijn u de overtreding in orde moet maken. We controleren vervolgens ook of dit is gebeurd. Wanneer blijkt dat een overtreding niet op tijd is hersteld of opgelost, kunnen we sancties opleggen.

Wanneer wij één of meerdere ernstige overtredingen constateren, kunnen wij ook direct bestuursrechtelijke –en/of strafrechtelijke maatregelen nemen. Deze leggen we uit in onze handhavingsstrategie.