raffinaderij engineering helmen
Voor bedrijven

Wijzigen bedrijfsactiviteiten

Veranderen van uw bedrijf? Met welke milieuregels krijgt u nu te maken?
Veranderingen in uw bedrijf kunnen een effect hebben op het milieu. Er kunnen andere milieuregels gelden. Hier leest u meer informatie over wat u moet doen als uw bedrijf verandert.

De onderstaande veranderingen hebben een melding of vergunning nodig:

  • Opstarten van een nieuwe activiteit die effect heeft op het milieu, denk bijvoorbeeld aan het maken van een nieuw product waarvoor gevaarlijke stoffen nodig zijn;
  • Veranderen of uitbreiden van bestaande activiteiten, voorbeelden zijn:
  • Verandering van productievermogen of verandering van de bedrijfstijden; 
  • Beëindigen van een milieurelevante activiteit (het gaat dan niet om het tijdelijk stopzetten).

Wat moet u doen bij een verandering?

Afhankelijk van de veranderingen moet u een melding doen, een vergunning aanvragen en/of houden aan aanvullende milieuregels. Weten wat u moet doen? 

Een vergunning aanvragen of een melding doen als uw bedrijf verandert, hoeft u alleen te doen als de verandering milieurelevant is. Met milieurelevant bedoelen we activiteiten die effect (kunnen) hebben op het milieu.

Echter, sommige activiteiten hebben geen effect op het milieu en moeten wel worden gemeld. Het gaat hierbij om:

  • activiteiten die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan;
  • waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;  
  • die niet leidt tot een andere inrichting (bedrijf) of mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Wilt u zeker weten of er bij uw bedrijf sprake is van een milieu neutrale wijziging, lees dan artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bent u er zeker van dat u activiteiten gaat uitvoeren waarbij sprake is van een milieu neutrale verandering? Mail dan een ingevuld formulier ‘milieuneutrale verandering’ naar info@dcmr.nl.

Formulier milieuneutrale verandering

Milieueffectrapportage

Controleer wanneer u de activiteiten in uw bedrijf gaat veranderen of een milieueffectrapportage noodzakelijk is. Meer informatie vindt u op de pagina Milieueffectrapportage - informatie voor bedrijven.

Informatie en advies

DCMR kan ook ondersteunen met informatie en advies, bijvoorbeeld over het integreren van circulair werken in uw activiteiten.

Veranderen van eigenaar? 

Wanneer uw bedrijf wordt overgenomen of van eigenaar verandert, dient u allereerst te bepalen of uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Regelgeving.

Wat u dient te doen verschilt afhankelijk van de categorie waartoe uw bedrijf behoort:

  • Meldingsplichtig: een verandering van eigenaar hoeft niet te worden doorgegeven.
  • Vergunningsplichtig: volgens artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient u een wijziging van eigenaar te melden via het Omgevingsloket

Nieuw bedrijf

Gaat u een nieuw bedrijf starten? Klik dan hier

Branche informatie

Voor een aantal branches heeft DCMR relevante informatie bij elkaar geplaatst. U vindt deze informatie hier.