afvalcontainers

Afval

Waar geproduceerd en geconsumeerd wordt, ontstaat afval. Ook in onze regio. Als we dit afval niet goed afvoeren en verwerken, kan dat risico’s opleveren voor het milieu en onze gezondheid. Daarom heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Alle afvalstromen van bewoners en bedrijven moeten verantwoord verwerkt worden. DCMR houdt daar toezicht op.

Op deze pagina vindt u informatie over de wet- en regelgeving rondom afval. De informatie is bedoeld voor alle bewoners en bedrijven in het werkgebied van DCMR.

Specifieke afvalstromen

Een aantal specifieke afvalstromen zijn al in beeld bij de DCMR. Elke afvalstroom kent een specifieke aanpak. Over deze afvalstromen kunt u meer informatie vinden over hoe u met dit afval om moet gaan. Het gaat om: 

Heeft u hierover vragen?
Neem dan contact op met DCMR via 010-246 8000 of via info@dcmr.nl

Wilt u een milieumelding maken over afval? Neem dan contact op met de meldkamer van DCMR:

Wet- en regelgeving

Met de wet- en regelgeving rondom afval wil de overheid dat er zo min mogelijk afval ontstaat. Kan dat niet, dan moet het afval worden hergebruikt of verwerkt. Daarbij is verbranding soms de enige mogelijkheid. Als afval ook niet kan worden hergebruikt of verwerkt, is storten de laatste optie.

Bedrijven en afvalverwerkers

Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om afval. Zij zijn verplicht zich op een verantwoorde manier van hun bedrijfsafval te ontdoen en daarbij de omgeving zo min mogelijk te schaden. Ook de afvalverwerkers en –bewerkers waar het afval naartoe gebracht wordt (zoals de milieustraat, een autosloperij of een recyclebedrijf) moeten zich aan wettelijke kaders houden.