asbest verwijderen schuur
Voor inwoners

Slopen

Woont u in de regio Rijnmond en gaat u slopen? Een schuurtje, een woning? Vaak is het verplicht om hier melding van te maken. Zorg ervoor dat u de melding vier weken voor de start van de sloopwerkzaamheden doet. Hier vindt u alles wat u moet weten en doen wanneer u een pand laat slopen.

Deze pagina is bedoeld voor inwoners van dertien gemeenten in het werkgebied van DCMR: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Inwoners van de gemeenten Rotterdam en Goeree Overflakkee kunnen voor dit onderwerp contact opnemen met hun gemeente.

Wat is asbest?
Asbest bestaat uit hele kleine vezels. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels is schadelijk voor uw gezondheid. Materialen met asbest erin kunnen alle mogelijke kleuren hebben.

Wel kunt u asbest op een paar manieren herkennen. Asbest zit vaak in golfplaten. Ook kan asbest verwerkt zijn in afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil, verpakkingsmaterialen en isolatiemateriaal. Bekijk op de website van InfoMil hoe asbest eruitziet. Milieu Centraal heeft een handig filmpje om asbest te herkennen.

Stappenplan slopen

Panden die gebouwd zijn voor 1994 bevatten vaak asbest. Gaat u slopen en zit er asbest in het pand? Houd dan rekening met de volgende zaken: 

 • Bepaal of een sloopmelding voor u verplicht is. Dit is het geval bij:
  • het verwijderen van asbest;
  • slopen waarbij meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt.
 • Door de grote gezondheidsrisico’s mag u als inwoner alleen in sommige gevallen zelf asbest verwijderen. Maximaal 35 m² van onderstaande asbesthoudende materialen mag u zelf verwijderen:
  • Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen: de asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot.
  • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
 • Wanneer u het asbest niet zelf mag verwijderen, laat dan een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf een asbestinventarisatierapport maken. Gecertificeerde bedrijven kunt u vinden via Stichting Ascert. Het rapport is niet verplicht bij panden die zijn gebouwd na 1 januari 1994 of waarbij sprake is van een uitzondering. Kijk voor alle uitzonderingen in Artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 via www.wetten.nl.
 • Zorg ervoor dat u, uiterlijk vier weken voordat het slopen start, een sloopmelding doet via het Omgevingsloket. DCMR heeft een handleiding opgesteld voor doen van een melding via het Omgevingsloket. Wanneer sloop direct noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een gevaarlijke situatie, geldt de termijn van vier weken niet.
 • Een normale procedure verloopt als volgt:
  • U krijgt van DCMR een bewijs van ontvangst van de sloopmelding;
  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om zelf asbest te verwijderen. Wanneer een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijdert of een gebouw in zijn geheel sloopt, hoort u dit binnen 4 weken. Goedkeuring om te slopen ontvangt u van de gemeente.
 • Schakel voor het verwijderen een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in, wanneer u het asbest niet zelf mag verwijderen. Op de website van Stichting Ascert vindt u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt.
 • DCMR controleert de asbestverwijdering. Het kan dus gebeuren dat een toezichthouder zonder aankondiging een bezoek brengt tijdens de asbestverwijdering. 
 • Wanneer u toestemming heeft gekregen om het asbest zelf te verwijderen, zorg er dan voor dat u de acceptatiebrief bij u heeft wanneer u het asbest gaat inleveren. Elke gemeente heeft een locatie waar dat kan, bijv. bij de milieustraat. Sommige gemeenten leveren verpakkingsmateriaal. Bekijk hiervoor de website van uw gemeente.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via de Asbest telefoon 010 246 86 56 of vul het contactformulier asbest in.

Meer informatie

Gezondheidsrisico’s asbest
Heeft u vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest dan kunt u contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijdert, kan ik dat melden? 
U kunt dag en nacht bij de DCMR een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed wordt verwijderd. Dit kan per telefoon 0888 333555 of online via het online formulier overlast melden.

Wij controleren of er toestemming is en de verwijdering op de juiste wijze plaatsvindt, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.